Πληροφορίες:

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία» κα. Σοφία Δάρτζαλη

Τηλ: 2108094483 – 2108094419
email: [email protected]