ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Κ. ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Σημεία συνέντευξης της Μαριάννας Βαρδινογιάννη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης – Χαιρετισμός ΑΝΥΠΕΞ Μ.