Στην αυγή της νέας χιλιετίας, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συνέταξε τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, για να θέσει νέους στόχους και να επιβεβαιώσει τους παλαιούς, θέτοντας για πρώτη φορά τόσο επίσημα την έννοια της «συλλογικής ευθύνης», την ανάγκη ύπαρξης μιας συλλογικής συνείδησης για την ευθύνη που ο καθένας από μας, και όλοι μαζί, πρέπει να αισθανόμαστε απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα, στο δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι και από άλλα είδη σκλαβιάς όπως είναι η πείνα, η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αρρώστια, ο αναλφαβητισμός…

Έτσι από το 2000, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Χιλιετίας, τα 191 κράτη-μέλη του ΟΗΕ δεσμεύονται μέχρι το 2015 να συμβάλλουν στην επίτευξη 8 στόχων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η φτώχια, η πείνα και οι ασθένειες που επηρεάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη.

 1. 1ος στόχος: Μέχρι το 2015 να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εισόδημα λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα.

  και των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα.

  2ος στόχος: Μέχρι το 2015 να διασφαλιστεί ότι αγόρια και κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

  3ος στόχος: Μέχρι το 2015 να εξαλειφθεί η ανομοιογένεια των δυο φύλων από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

  4ος στόχος: Μέχρι το 2015 να μειωθεί κατά 2/3 η θνησιμότητα των παιδιών κάτω από 5 χρονών.

  5ος στόχος: Μέχρι το 2015 να μειωθεί κατά 3/4 η θνησιμότητα των γυναικών λόγω επιπλοκών της κύησης, της διακοπής της και του τοκετού.

  6ος στόχος: Μέχρι το 2015 να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των φορέων του AIDS, των θυμάτων της ελονοσίας και άλλων μολυσματικών ασθενειών.

  7ος στόχος: Να ενταχθούν οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στις εθνικές πολιτικές και τα προγράμματα όλων των κρατών, να μειωθεί η απώλεια των φυσικών πηγών, να μειωθεί κατά το ήμισυ το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υγειονομικές υπηρεσίες.

  8ος στόχος: Να δημιουργηθεί παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια», στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Oικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών [ECOSOC], υπό Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύνταξη κοινής Διακήρυξης με 22 ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις [ΜΚΟ] και φορείς, σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ για τη Χιλιετία, δίνοντας έτσι το «παρών» στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, με έμφαση στην Ειρήνη, και με πίστη στη δύναμη της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Διακήρυξη των 22 ελληνικών οργανώσεων υπεβλήθη στο ECOSOC, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «Millennium Summit +5» που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η Διακήρυξη των 22 ελληνικών οργανώσεων και φορέων για τους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ για τη Χιλιετία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» τον Μάϊο του 2005 με τίτλο «Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι του ΟΗΕ για τη Χιλιετία και η κοινωνία των πολιτών».