ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2016

Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2015

Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2014

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2013

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2012

Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2011

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2010

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2009

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2008

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2007

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2006

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2005

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2004

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2003

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2002

Eτήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO 2000