Η 10η ετήσια συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO