Με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή, η κυρία Suzanne Mubarak,Πρόεδρος της «Διεθνούς Κίνησης Γυναικών για την Ειρήνη -Suzanne Mubarak», ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει τον Σεπτέμβριο του 2006 συνάντηση εργασίας με θέμα: «H ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων».

Προσκεκλημένοι στη συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ήταν διακεκριμένες προσωπικότητες απ’ όλο τον κόσμο που αγωνίζονται για την Ειρήνη καθώς και εμπειρογνώμονες σε θέματα προστασίας του άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.

Μεταξύ άλλων στη συνάντηση, στην οποία προέδρευε η κυρία Suzanne Mubarak,συμμετείχαν:o τ. Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. Boutros Boutros-Ghali, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, κα Benita Ferrero-Waldner, o Λόρδος David Owen, o τ. Υπουργός Υγείας της Γαλλίας και ιδρυτής των “Γιατρών του Κόσμου” και των «Γιατρών χωρίς Σύνορα», Δρ. Βernard Kouchner, η εκπρόσωπος του Γ. Γραμματέα του ΟΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, κα Radhika Coomaraswamy, η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO και Πρόεδρος του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια», κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, o Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου, κος Sami Al Dahdah, o τ. Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, κος Gilbert Guillaume, η Δρ. Aleya Hammad και η Δρ Leila Takla, μέλη του ΔΣ της Διεθνούς Κίνησης Γυναικών για την Ειρήνη, και άλλοι.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση της αδυναμίας των παγκόσμιων ειρηνευτικών οργανισμών και διεθνών ανθρωπιστικών κανονισμών να προστατέψουν επαρκώς τους αμάχους, καθώς και η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την ενδυνάμωσή τους.

Πιο αναλυτικά οι σύνεδροι ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα:

Τον εντοπισμό των αδύναμων σημείων της ισχύουσας νομοθεσίας και τη διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυσή της.

Την εξεύρεση λύσεων με βάση τις διεθνείς πρακτικές που θα βοηθούν τους αμάχους να απομακρύνονται έγκαιρα από τα πεδία των μαχών, προστατεύοντας τους έτσι από τους κινδύνους του πολέμου.

Τη διατύπωση προτάσεων που θα διευκολύνουν την αποστολή και την παραλαβή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους αμάχους.

Την διεθνή κινητοποίηση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Την εξεύρεση μηχανισμών για την ενδυνάμωση των διεθνών κανονισμών για τη προστασία των αμάχων.

Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη προώθηση αυτών των προτάσεων, τη διοργάνωση ενός διεθνούς φόρουμ, την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ώστε οι προτάσεις αυτές να υιοθετηθούν από τα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων.