Το πρόγραμμα “Φιλόξενες πόλεις για τους πρόσφυγες” υλοποιείται με τη συνεργασία του “Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη” της UNESCO και της “Εuropean Coalition of Cities against Racism” με σκοπό τη δημιουργία ενός κώδικα αρχών που θα στηρίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και θα προωθηθεί στους δήμους και στις κοινότητες πόλεων της Ευρώπης ώστε να συμβάλει στην πιο οργανωμένη, αποτελεσματική και ανθρώπινη αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος

Η προσφυγική κρίση χρειάζεται μια παγκόσμια και συλλογική αντιμετώπιση καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει από μόνη της, πόσο μάλλον όταν αυτή η αντιμετώπιση πρέπει να βασίζεται σε οικουμενικές αξίες και στο σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εμπειρία μέσα από την πράξη στο πλαίσιο του Προγράμματος «We Care» ανέδειξε τις προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τη συνεργασία φορέων, ειδικών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε το πλαίσιο της συνεργασίας του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» με την UNESCO και με την Εuropean Coalition of Cities against Racism, και τη δημιουργία του Προγράμματος «Φιλόξενες πόλεις για τους πρόσφυγες».

Η συνεργασία αυτή έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός κώδικα αρχών που θα στηρίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα προωθηθεί στους δήμους και στις κοινότητες πόλεων της Ευρώπης και θα συμβάλει στην πιο οργανωμένη, αποτελεσματική και ανθρώπινη αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, στο κτίσιμο ενός πολιτισμού «προσαρμογής και αφομοίωσης» των προσφύγων μέσα στις τοπικές κοινωνίες και στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.

Η έναρξη της συνεργασίας «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», UNESCO και Εuropean Coalition of Cities against Racism έγινε με το Στρογγυλό Τραπέζι “Welcoming Cities for Refugees: Promoting Inclusion and Protecting Rights” που διοργανώθηκε στις 9 Μαϊου 2016 στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.

Το επόμενο βήμα είναι η Διεθνής Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2016 στην Αθήνα.