Το διεθνές συνέδριο με τίτλο το “Παιδί θύμα του πολέμου και αγγελιφόρος της ειρήνης” πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάϊο του 2001 με πρωτοβουλία του “Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη”.