Το διεθνές συνέδριο “Η κλιματική αλλαγή ως πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές” πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2009 στην Αθήνα με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων.