Ο ΟΗΕ ανακήρυξε το έτος 2000 «Διεθνές έτος για τον Πολιτισμό Ειρήνης» και την δεκαετία 2001-2010 «Διεθνή δεκαετία για τον Πολιτισμό Ειρήνης και Αποφυγής της Βίας», με σκοπό να στείλει σ’ ολόκληρο τον πλανήτη το μήνυμα ότι η Ειρήνη μπορεί να εδραιωθεί μόνο αν χτίσουμε το μέλλον μας πάνω σε έναν Πολιτισμό Ειρήνης, μόνο αν βάλουμε στη καθημερινότητα μας, στο σπίτι, στα σχολεία., στη δουλειά, τις αξίες του Πολιτισμού Ειρήνης: τον σεβασμό στον άνθρωπο, στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ανοχή, την κατανόηση…

Γιατί είναι πλέον σαφές ότι η Ειρήνη δεν μπορεί να εδραιωθεί εκ των άνω αφού οι μεγάλοι της γης, συνεχίζουν να κηρύσσουν πολέμους στο όνομα της Ειρήνης και της Δικαιοσύνης, αλλά και γιατί η Ειρήνη δεν βρίσκεται στο DNA μας.

Την Ειρήνη πρέπει να την μάθουμε βήμα-βήμα, όπως ακριβώς μαθαίνουμε να περπατάμε και να μιλάμε, να την αφήσουμε να «εμποτίσει» κάθε κύτταρο του μυαλού και του σώματός μας, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αρχές που προωθούν το πνεύμα της ειρήνης, να τα διδάξουμε καθημερινές πρακτικές που διέπονται από το πνεύμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης, ώστε, με τη σειρά τους, ως ενήλικες να τις εφαρμόσουν στις κοινότητές τους.

Με άλλα λόγια για να πετύχουμε την ειρήνη, πρέπει να χτίσουμε ένα Πολιτισμό Ειρήνης.

Κι αυτό θα το πετύχουμε μόνον αν αρχίσουμε από τη βάση: από το άτομο. Αγωνιζόμενοι, δηλαδή, για να διαμορφώσουμε τις νοοτροπίες, που τελικά είναι ισχυρότερες απ’ τους νόμους. Και η βάση, πάνω στην οποία πρέπει να δράσουμε είναι πρώτα απ’ όλα η οικογένεια. Γιατί εκεί, γεννιούνται οι έννοιες της δημοκρατίας, της ανοχής και της αλληλεγγύης. Όσον αφορά τα μέσα της δράσης, πρωταρχικό αναδεικνύεται η Παιδεία, που είναι σε θέση να διαμορφώνει χαρακτήρες και να καθορίζει στάσεις ζωής.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τη διδασκαλία της Ειρήνης και τη δημιουργία νέων προτύπων και νέων αξιών μπορούν να διαδραματίσουν η τέχνη, η ιστορία, η παράδοση, ο αθλητισμός, η επιστήμη και η τεχνολογία.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» για τη διάδοση του Πολιτισμού Ειρήνης συνεργάζεται στενά με την UNESCO, το Διεθνές Γραφείο για την Ειρήνη, το Διεθνές Δίκτυο «Έκκληση της Χάγης για Ειρήνη» και τη « Suzanne Mubarak Women’ s International Peace Movement».

Διοργάνωσε το διεθνές συνέδριο Αθηνών –Δελφών «Για τα παιδιά και την Ειρήνη» και συνέταξε τη «Διακήρυξη των Δελφών για τα Παιδιά και την Ειρήνη», διοργάνωσε το διεθνές συνέδριο «Το παιδί θύμα του πολέμου και αγγελιοφόρος της ειρήνης», συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η έκκληση της Χάγης για Ειρήνη» και στο πρώτο διεθνές συνέδριο για τον Πολιτισμό Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη – η Πρόεδρος του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια», κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, ήταν ομιλήτρια και στα δυο-, στο διεθνές συνέδριο «Εκπαίδευση του πνεύματος σ ένα πολιτισμό ειρήνης» που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στο διεθνές συνέδριο «Οι γυναίκες υπερασπίζονται την Ειρήνη» (Παρίσι), και στο διεθνές συνέδριο «Οι γυναίκες στην υπηρεσία της ειρήνης» (Γενεύη).