Αν και το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση είναι κατοχυρωμένο από τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αν και η υποχρεωτική εκπαίδευση στα ανεπτυγμένα αλλά και λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη αποτελεί νόμο του κράτους εδώ και πολλές δεκαετίες, τα στοιχεία για έλλειψη βασικής εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων σε όλο τον κόσμο, εξακολουθούν να συγκλονίζουν.
Σύμφωνα με την UNESCO:

  • 115 περίπου εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται σήμερα εκτός σχολείου.

    100 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση

    862 εκατομμύρια ενήλικοι δεν έχουν καμιά μόρφωση.

Όμως η μόρφωση και η εκπαίδευση για όλους είναι καταλυτικοί και ζωτικοί παράγοντες για την απελευθέρωση των ανθρώπων από την άγνοια, και ενισχύει τις δυνατότητές τους, ώστε να καλυτερεύσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» στο πλαίσιο της δράσης του έχει διοργανώσει, υποστηρίξει και συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια όπως το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΕΥΡΩΠΗ-21ος ΑΙΩΝΑΣ, όραμα και θεσμοί», στην Αθήνα, και συνάντηση εμπειρογνωμόνων στη Σορβόνη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ευρώπης, με θέμα «Η οικογένεια και το παιδί στην κοινωνία του 21ου αιώνα στην Ευρώπη». Και στα δυο αυτά διεθνή συνέδρια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες διαβίωσης των υποανάπτυκτων ομάδων πολιτών που ζουν στις ανεπτυγμένες χώρες, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη των παιδιών και στον αναλφαβητισμό τους που τα οδηγεί στην περιθωριοποίηση και στην αδυναμία ομαλής ένταξής τους στην κοινωνία.

Επίσης το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» στηρίζει το πρόγραμμα της UNESCO «Εκπαίδευση για όλους» και το πρόγραμμα του «Jordan River Foundation»-Πρόεδρος του είναι η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας- «Safe Schools».