Το “Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη” είναι κοινωφελές ίδρυμα, ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, που υπάγεται στο Ιδιωτικό Δίκαιο.

Είναι Mη Kυβερνητικός Oργανισμός [ Μ.Κ.Ο.] με Ειδικό Συμβουλευτικό Καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών [ECOSOC].

Iδρύθηκε το 1997 από την Πρέσβυ Καλής Θελήσεως της UNESCO, κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και μέχρι το 2012 ονομαζόταν “ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια”. 

Η έδρα του βρίσκεται στην Αθήνα και γραφείο του λειτουργεί στην έδρα της UNESCO στo Παρίσι.

Σκοπός του “Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη”είναι η προώθηση των θεμάτων που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα του παιδιού, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. 

Μέσα από την πολυδιάστατη δράση του που επικεντρώνεται στην παιδεία, την ειρήνη, την υγεία, την ασφάλεια, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανθρωπιστική προσφορά και τον πολιτισμό, επιδιώκει να φωτίσει κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών, ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη, επισημαίνοντας αδυναμίες και παραλείψεις και συμβάλλοντας στη λύση προβλημάτων και στην κάλυψη αναγκών.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος εστιάζονται σε 6 βασικούς στόχους:

1. Στο χτίσιμο της Ειρήνης. 

2. Στην ενδυνάμωση του διαλόγου, της ανεκτικότητας και της κατανόησης ανάμεσα στους διαφορετικούς πολιτισμούς.  

3. Στη βαθμιαία ελάττωση του αριθμού των παιδιών – θυμάτων κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

4. Στην ανάπτυξη και ενίσχυση των οικογενειακών και κοινωνικών θεσμών ώστε να διασφαλίζονται οι όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες  για την ευημερία  των παιδιών.  

5. Στην αύξηση των ευκαιριών για πολύπλευρη ανάπτυξη των νέων εν όψει των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου.

6. Στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

Το “Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη” συμμετέχει στους διεθνείς αγώνες κατά της βίας, της φτώχειας, των διακρίσεων, με έμφαση στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η εμπορική εκμετάλλευση των παιδιών, η κακοποίηση των παιδιών, σεξουαλική και άλλη, η παιδοφιλία στο internet, η εμπορία των ανθρώπων, η χρήση παιδιών ως  στρατιώτες, τα παιδιά θύματα πολέμου, τα παιδιά του δρόμου, κ.ά.

Μέσα από ημερίδες, συνέδρια, διεθνή φόρα και ειδικές εκστρατείες προβάλλει θέματα όπως ο σεβασμός και η τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η ανάγκη της προστασίας της αθωότητας σε κίνδυνο, ο Πολιτισμός Ειρήνης,  οι  Αναπτυξιακοί Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία, κ.ά.

Παράλληλα το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» ενθαρρύνει και επιβραβεύει την έρευνα, τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που υπηρετούν τα ανθρώπινα ιδεώδη και δίνουν παραδείγματα κοινωνικής αλληλεγγύης.