Η φτώχεια και η ανεργία που πλήττει τους νέους είναι παγκόσμιο φαινόμενο και η εκστρατεία για την εξάλειψή του απαιτεί διεθνή κινητοποίηση και διακρατική συνεργασία. Η ανάγκη δημιουργίας νέων στρατηγικών και εφαρμογής νέων προγραμμάτων και πολιτικών, προσαρμοσμένων στα διαφορετικά δεδομένα κάθε χώρας, είναι άμεση, ώστε να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στο τεράστιο αυτό πρόβλημα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και συντονιστικό στη διεθνή εκστρατεία για την καταπολέμηση της φτώχειας, που είναι κι ένας από τους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΟΗΕ για την Χιλιετία, και της ανεργίας στους νέους, παίζει το δίκτυο ΥΕS (Youth Employment Summit ). Εκτείνεται ήδη σε 55 χώρες, οι οποίες έχουν ανταποκριθεί θετικά στην παγκόσμια πρόκληση για την εξάλειψη της ανεργίας των νέων και η στρατηγική του κινείται πάνω στους εξής 4 βασικούς άξονες:

  1. 1. Τη δέσμευση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών φορέων, επαγγελματικών οργανώσεων και συνδικάτων και εμπειρογνωμόνων να δημιουργήσουν μια οικουμενική ατζέντα για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.

    2. Την ενδυνάμωση των ηγετικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων

    3. Την προώθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές προκλήσεις.

    4. Τη δημιουργία πολυποίκιλων συνασπισμών που θα επεξεργαστούν τις εθνικές στρατηγικές για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» συμμετέχει στην εκστρατεία του δικτύου YES και η Πρόεδρός του, κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, ήταν ομιλήτρια στο «4Ο Συνέδριο για την εξάλειψη της φτώχειας και της ανεργίας στους νέους» που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού, υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας του Αζερμπαϊτζαν και Πρέσβεως Καλής Θελήσεως της UNESCO, Mehriban Aliyeva, και της Πρώτης Κυρίας της Αιγύπτου, Suzanne Mubarak.