Η γνώση είναι όπλο, πλούτος και οδηγός στη ζωή κάθε ανθρώπου. Γι’ αυτό η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε πηγές γνώσης και πληροφόρησης είναι πρωταρχικό δικαίωμα των παιδιών, των νέων αλλά και των ενηλίκων. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων, η δυνατότητα έκφρασης, η σύλληψη νέων ιδεών, δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς την παιδεία και την πρόσβαση σε πηγές γνώσης.

Η επικοινωνία και η κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους βασίζεται στην παιδεία και τη γνώση. Η προσωπική πρόοδος και η ευημερία κάθε ανθρώπου εξαρτώνται από την παιδεία του και τη δυνατότητά του να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, διευρύνοντας το πνεύμα του. Αλλά και η κοινωνική πρόοδος και ευημερία, εξαρτώνται από την παιδεία και τη γνώση των ατόμων που αποτελούν τα μέλη της κάθε κοινωνίας.

Χάρη στη διάδοση της γνώσης γνωρίζουμε τις ρίζες μας, προάγουμε τον πολιτισμό, αναβαθμίζουμε το βιοτικό μας επίπεδο, και προχωράμε προς το μέλλον. Γι’ αυτό όσο περισσότεροι είναι οι φάροι γνώσης στον κόσμο (σχολεία, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες), τόσο πιο ελπιδοφόρο θα είναι και το αύριο της ανθρωπότητας.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό εκείνων που οραματίστηκαν την αναβίωση της θρυλικής Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, τη δημιουργία της νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, εκεί ακριβώς όπου φώτιζε τον αρχαίο κόσμο η παλιά. Για το σκοπό αυτό διοργάνωσε διαλέξεις και ημερίδες για την ανάδειξη της σημασίας της ίδρυσης της νέας Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω σ’ αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα και την κινητοποίηση προσωπικοτήτων και οργανώσεων να στηρίξουν την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Η Πρόεδρος του «Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια», κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, ήταν μέλος του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας έως το 2008 και σήμερα είναι μέλος του Advisory Board της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, και με δική της πρωτοβουλία το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης» χρηματοδότησαν την ίδρυση του «Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών» στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Επιπλέον, το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια» έχει δημιουργήσει βιβλιοθήκες σε σχολεία ακριτικών περιοχών αποστέλλοντας βιβλία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δραστηριοποιείται στην έκδοση βιβλίων ενημερωτικού περιεχομένου.