Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια», συμμετέχοντας στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού -11η Δεκεμβρίου- διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η πρόεδρος του Ιδρύματος, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μεταξύ άλλων είπε : «Το ότι ακόμα σήμερα μιλάμε για την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού, δηλαδή το ότι ακόμα και σήμερα αυτά δεν είναι αυτονόητα και σεβαστά απ’ όλους, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη αφύπνισης και κινητοποίησης όλων μας».

Γι’ αυτό, όπως τόνισαν οι ομιλητές που έλαβαν εν συνεχεία τον λόγο – ο κύριος Αντώνης Κομνηνός, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με τη Unicef, ο κύριος Μάριος Καμχής, διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο κύριος Ιωάννης Ρουμπάτης , ευρωβουλευτής- η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, πρέπει να γίνει εντονότερη και αποτελεσματικότερη.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με το παιδί. Και επεσήμαναν το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα, σοβαρά και οξυμμένα προβλήματα, ιδιαίτερα εκείνα που συνδέονται με την καταπολέμηση της βίας και της εγκληματικότητας με θύμα το παιδί, απαιτούν επείγουσες λύσεις. Η ανάγκη ανάληψης πρωταγωνιστικού ρόλου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαίων πολιτών στους τομείς που σχετίζονται με το Παιδί, και η ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων του Παιδιού, τονίστηκε απ’ όλους τους ομιλητές.

Το «Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια», στη προσπάθεια του να συμβάλλει στην ευρύτερη εκστρατεία ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και των ίδιων των παιδιών για τα δικαιώματά τους, παρουσίασε το βιβλίο «ΟΙ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού», που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Μανώλης Χάρος.

Ευχή και μήνυμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ήταν η ανάγκη να ευθυγραμμιστεί με τις Αρχές της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κάθε συμπεριφορά και δράση απέναντι του, και η ευθύνη καθώς κι συνεργασία όλων μας στη πραγματοποίηση αυτής της ευχής.